Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Akut erosion


Sidst opdateret: 1.3.17
Når bølgebevægelser medfører en transport på tværs af kysten, typisk ved brydende stormbølger, føres der sand væk fra kysten. Under mildere vejr er transporten svagere og fører sand ind mod land. Disse to forskellige typer af transport vil opleves som henholdsvis erosion af stranden og kysten (klitfoden eller foden af en eventuel klint) og aflejring på stranden. Søværts transport af sediment, som går på tværs af kysten og tilhørende erosion i kystprofilet forekommer specielt under storm i forbindelse med kombineret højvande og kraftig bølgepåvirkning og kaldes akut erosion.

Hvornår sker der akut erosion?

Akut erosion er ofte den type erosion, der opleves mest markant, fordi den kan betyde store ændringer i kystprofilet, både under vand, og på land, hvor det tydeligst ses. Denne type erosion opstår oftest i forbindelse med stormvejr, hvor der er en kombination af høj vandstand og pålandsbølger.
 
Læs også om kronisk erosion eller læs om, hvordan loven definerer et behov for kystbeskyttelse.

Kilder

Skitser udarbejdet af DHI (Dansk Hydraulisk Institut) og Hasløv & Kjærsgaard.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark