Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Anlæg på søterritoriet


Sidst opdateret: 17.3.17

Kystdirektoratet behandler ansøgning om anlæg samt uddybning, inddæmning og opfyldning på søterritoriet efter kystbeskyttelseslovens § 16 a.

Kystbeskyttelsesloven lovfæster statens højhedsret over søterritoriet, se Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse og bekendtgørelse om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v.

Hvilke anlæg kræver tilladelse

Betegnelser "anlæg på søterritoriet" omfatter alle faste eller forankrede etableringer/genstande. Eksempler på faste anlæg er lystbådehavne, tømmerflåder, fortøjningsanlæg, telekabler, rørledninger, rør, bådlifte m.m. Denne fortegnelse er ikke udtømmende. Hvis du skal placere noget på søterritoriet, så kontakt os for yderligere oplysninger.

Gravning/uddybning på søterritoriet kræver ligeledes tilladelse fra Kystdirektoratet.

Endvidere skal Kystdirektoratet give tilladelse til fartøjer/både der placeres på søterritoriet, men som skal anvendes til andet end sejlads, f.eks. som husbåde, café m.v.

Kystdirektoratet kan efter anmodning fordele udgifter mellem flere havne, herunder lystbådehavne, til oprensning, afmærkning og isbrydning.

Hvad er søterritoriet

Søterritoriet omfatter havet fra kystlinjen eller en basislinje (en ret linje mellem punkter på kysten eller øer) til en linje 12 sømil (ca. 22 km) fra kysten.

Sådan søger du

Ved ansøgning om tilladelse til anlæg eller projekter på søterritoriet anvendes et ansøgningsskema, eller du kan benytte vores elektroniske selvbetjening gennem en online formular.

Du kan finde ansøgningsskema og læse mere om kravene til ansøgningen her

Kystdirektoratets sagsbehandling

Når Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning, der indeholder alle de nødvendige oplysninger, starter Kystdirektoratets behandling af sagen. Kystdirektoratet tilstræber, at sagsbehandlingstid for ansøgninger om anlæg på søterritoriet ikke overstiger 12 uger.

Her kan du læse mere om, hvordan behandlingen af sager foregår

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark