Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Bade- og bådebroer


Sidst opdateret: 13.9.12

Fordeling af kompetence mellem Kystdirektoratet og kommunalbestyrelser i sager om bade- og bådebroer

Det er som udgangspunkt kommunerne, der behandler ansøgninger om bade- og bådebroer. 

Ansøgninger om tilladelse til etablering bade- og bådebroer, der ønskes opført som en mole eller en tilsvarende konstruktion, der hindrer vandgennemstrømningen behandles af Kystdirektoratet og skal derfor indsendes til Kystdirektoratet. 

Hvis en bro skal etableres i en lystbådehavn skal du også søge om tilladelse hos Kystdirektoratet. 

Hvis du vil sætte en bådelift op ved siden af en bro, skal du søge om en særskilt tilladelse til dette hos Kystdirektoratet. 

Det samme gælder for etablering af fortøjningspæle, hvis de ikke er en konstruktionsdel af broen, det vil sige hvis pælene skal stå i en vis afstand fra broen. 

Badebroer på Øresundskysten
Badebroer på Øresundskysten

Klage over kommunens afgørelse om bade- og bådebroer


Der kan klages til Kystdirektoratet over kommunens afgørelse vedrørende ansøgning om tilladelse eller lovliggørelse af din bade- eller bådebro. 

Der kan klages over en afgørelse, hvis du er ansøger, eller har en væsentlig individuel interesse i sagen. 

En skriftlig klage skal sendes til kommunen, som videresender klagen til Kystdirektoratet. 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen meddeles, eller den er offentliggjort i avisen.  

Kystdirektoratet kan dog se bort fra fristen, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, som har forhindret indgivelse af rettidig klage. 

Rettidig klage har opsættende virkning, det vil sige, at kommunens afgørelse først træder i kraft, når klagen er afgjort. 

Kystdirektoratets afgørelse i klagesager er endelig og kan ikke påklages til andre myndigheder.
 
 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark