Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Baggrund for administrationsgrundlag for søterritoriet


Sidst opdateret: 23.3.17

Der har i de senere år været en stadigt stigende interesse for at udnytte havet. Hvor havet traditionelt har været forbundet med aktiviteter og anlæg knyttet til skibsfart og fiskeri er der i de senere år kommet en lang række af nye aktiviteter og anlægstyper til. Flere og nye interesser på søterritoriet kræver en målrettet administration, der kan sikre en hensigtsmæssig og bæredygtig udnyttelse af havet og dets ressourcer.

Kystdirektoratet er derfor ved at udarbejde et administrationsgrundlag for søterritoriet, som skal danne baggrund for den fremtidige forvaltning af havet i forhold til anlæg og aktiviteter, som er omfattet af kystbeskyttelsesloven.

Udgangspunktet for administrationsgrundlaget er, at der både skal være plads til innovation og udvikling samt at vækstskabende initiativer skal fremmes, men at dette skal ske med respekt for naturen og miljøet.

Hensigten med administrationsgrundlaget er at skabe et værktøj, der gør det muligt at tillade fornuftige og gennemarbejdede projekter, som støtter op om den rekreative brug af søterritoriet eller som skaber vækst i samfundet, men med respekt for de marine økosystemer.

Gode projekter kan som udgangspunkt gennemføres, såfremt de planlægges rigtigt. Eksempelvis kan en uhensigtsmæssig påvirkning på miljøet ofte afhjælpes gennem kompenserende foranstaltninger eller ved at foretage tilpasninger af det oprindelige projekt. Kystdirektoratet vil med administrationsgrundlaget hjælpe ansøger på vej mod det bedst mulige projekt, der samtidig respekterer naturen og miljøet.

Det er vigtigt at administrationsgrundlaget er let at gå til og kan anvendes direkte af den enkelte ansøger. Administrationsgrundlaget skal ses som et fleksibelt og praktisk værktøj, der skal skabe klarhed om, hvad der forventes af ansøger.

Samtidig skal administrationsgrundlaget sætte klare retningslinjer for Kystdirektoratets afgørelser. Dette skal resultere i større forudsigelighed for ansøgere, og skabe et bedre klima for afprøvning af nye idéer og dermed skabe bedre rammer for bæredygtig vækst. Endelig vil tydelige retningslinjer for administrationen give et klar billede af, hvad der bliver lagt vægt på i Kystdirektoratets sagsbehandling, og dermed medvirke til en markant hurtigere sagsbehandling.

Der er tale om et levende dokument, der løbende skal justeres i takt med udviklingen i det øvrige samfund og nyeste viden i forhold til de marine økosystemer.

Processen

Udformningen af Kystdirektoratets kommende administrationsgrundlag er blevet til i tæt dialog med de øvrige myndigheder på søterritoriet, brancheorganisationer, interessenter og foreninger.

Kystdirektoratet afholdte torsdag d. 4. december en temadag i Den Blå Planet under overskriften ”Slaget om havet: Oceaner af værdier - et hav af muligheder. En dag i fantastiske omgivelser og med en livlig debat, hvor Kystdirektoratet fik mulighed for at præsentere vores udkast til administrationsgrundlaget.

Oplæggene fra selve temadagen er at finde på nederst på denne side. Vi skal gøre opmærksom på, at billeder og illustrationerne fra oplæggene ikke må kopieres og bruges i anden sammenhæng.

Kystdirektoratet lægger nu sidste hånd på administrationsgrundlaget og forventer, at dette vil blive sendt i offentlig høring i starten af 2015, hvor vi vil opfordre alle til at komme med bemærkninger, så et godt administrationsgrundlag kan blive endnu bedre.

Yderligere information om kystdirektoratets kommende administrationsgrundlag kan fås ved henvendelse til Laura Storm Henriksen, E-mail: lsh@kyst.dk

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark