Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Baggrund


Sidst opdateret: 21.10.14

Baggrunden for kystbeskyttelsesstrategien

Når der skal etableres eller udføres kystbeskyttelse, vil man hurtigt befinde sig i et krydsfelt mellem naturmæssige, rekreative og økonomiske interesser. Disse hensyn kan afhjælpes med en statslig strategi.
Feltet af interesser og interessenter repræsenteret i kystzonen
Feltet af interesser og interessenter repræsenteret i kystzonen
Der er store menneskeskabte værdier som huse, veje og øvrig infratruktur ved vores kyster, som skal beskyttes mod havet. Behovet for at beskytte disse værdier mod den naturlige nedbrydning af kysterne forventes at stige i takt med, klimaforandringerne skaber højere vandstande og kraftigere storme.

Lov om kystbeskyttelse sikrer, at der er mulighed for at kystbeskytte, og at alle kan blive hørt. Nogle af disse interessenter bliver hørt i forhold til f. eks naturbeskyttelsesloven eller andre nationale og internationale love og regler. Også en række borgerinteresser bliver hørt.

God og dårlig kystbeskyttelse

Generelt opføres der meget velfungerende kystbeskyttelse. Men der er også gennem tiden opført en del kystbeskyttelse, der i forhold til materialevalg, udformning og placering er overflødigt. En del af denne kystbeskyttelse griber unødigt ind i naturens frie dynamik, og gør det svært at passere.

For at kysten i fremtiden kan udvikle sig balanceret i krydsfeltet mellem beskyttelse af menneskeskabte værdier og bevarelse af natur- og landskabsmæssige værdier, er det vigtigt, at der er en overordnet strategi, der sikrer, at kystbeskyttelse administreres og udføres, så interesserne i kystzonen tilgodeses i en helhed."...kysterne og de kystnære landskaber er værdifulde, og planlægning for udvikling kræver derfor særlig omtanke..."
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark