Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Beredskabet i Syd- og Sønderjylland


Sidst opdateret: 8.11.16
Oversigtskort over de lavtliggende områder, som kan oversvømmes ved brud på digerne.
Oversigtskort over de lavtliggende områder, som kan oversvømmes ved brud på digerne.

Som følge af stormflodskatastrofer i Holland (1953) og Nordtyskland (1962) blev der i begyndelsen af 1970’erne etableret et stormflodsberedskab for Vadehavsområdet.

Digerne langs Vadehavskysten beskytter lavtliggende områder mod oversvømmelse under stormflod. I tilfælde af brud på digerne vil de lave områder oversvømmes med risiko for tab af menneskeliv og dyr samt skader på bygninger m.m.

Stormflodsberedskabet er oprettet for at kunne varsle og eventuelt evakuere befolkningen i truende situationer. I beredskabet indgår, som det fremgår af nedenstående figur, en række myndigheder og aktører med forskellige opgaver.

Kystdirektoratets stående beredskab består i månederne september til april af tre personer og i resten af året af én person.

Den del af vadehavsområdet, som Kystdirektoratets stormflodsberedskab dækker, er opdelt i fem delområder med forskellige varslingskriterier, som er fastlagt bl.a. efter digernes styrke.

Stormflodsberedskabet optrappes til forskellige beredskabsgrader.

Beredskabsgraderne og de kriterier som ligger til grund for deres indførelse er følgende:

 • Internt beredskab
  Når situationen for digerne forventes at kunne udvikle sig kritisk.
 • Almindeligt beredskab
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. seks timer senere.
 • Forhøjet beredskab
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. fire timer senere.
 • Alarmberedskab
  Når en for digerne kritisk situation forventes at kunne opstå ca. to timer senere, eller der meldes om brud på et dige.

Beredskabsgraderne indføres af Kystdirektoratet på baggrund af vandstandsprognoser beregnet af Danmarks Meteorologiske Institut. Beredskabsgraden meddeles til politiet.

Hovedindsatsen ved de forskellige beredskabsgrader er:

 • Internt beredskab: KDI bemander sin interne beredskabsorganisation.
 • Almindeligt beredskab: Nøglepersonerne i den samlede organisation indkaldes.
 • Forhøjet beredskab: Alle som indgår i beredskabsorganisationen indkaldes.
 • Alarmberedskab: Befolkningen i de truede områder evakueres.
Organisation og opgaver.
Organisation og opgaver.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark