Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Beredskabet på Vestkysten


Sidst opdateret: 5.10.16
Oversigtskortet over den centrale del af Vestkysten viser de lavtliggende områder, som kan oversvømmes, hvis der sker brud på diger eller klitter under en stormflod. De med rødt viste strækninger er varslingsområder, hvor de kritiske vandstande ved en stormflod er angivet.
Oversigtskortet over den centrale del af Vestkysten viser de lavtliggende områder, som kan oversvømmes, hvis der sker brud på diger eller klitter under en stormflod. De med rødt viste strækninger er varslingsområder, hvor de kritiske vandstande ved en stormflod er angivet.
Efter stormen i november 1981, hvor der skete store skader på Vestkysten, og der var oversvømmelse af baglandet, blev det besluttet at oprette et særligt stormflodsberedskab for den centrale del af Vestkysten.

De lavtliggende områder, som kan oversvømmes i tilfælde af brud på diger eller klitter, fremgår af oversigtskortet.

Stormflodsberedskabet er oprettet for at kunne varsle og eventuelt evakuere befolkningen i truende situationer, hvor der er risiko for gennembrud af et dige eller en klit.

Som det fremgår af figuren nedenfor, indgår en række institutioner og myndigheder i beredskabet med forskellige opgaver. Kystdirektoratet og Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro er i tæt kontakt under en stormflod. Læs mere om Midt- og Vestjyllands Politis information om stormflodsberedskabet

Kystdirektoratet's opgaver er at følge vejr- og vandstandsudviklingen, at indføre forskellige beredskabsgrader og lede Kystdirektoratets egen patruljetjeneste, som patruljerer på kysten under en storm.

Beredskabsgrader

Stormflodsberedskabet er opbygget med tre beredskabsgrader:
 • Almindeligt beredskab
  Almindeligt beredskab indføres ca. fire timer før, der er risiko for gennembrud af dige eller klit, dvs. fire timer før der forventes den såkaldte "kritiske vandstand". Ved indførelse af almindeligt beredskab varsles politi, kommuner, havnevagter m.fl., som hver især varsler videre i egne organisationer.
 • Forhøjet beredskab
  Forhøjet beredskab indføres ca. 2 ½ time før den kritiske vandstand nås. Alle involverede parter kontaktes, og der indkaldes mandskab i de forskellige organisationer. 
 • Alarmberedskab
  Alarmberedskab indføres ca. én time før kritisk vandstand indtræffer, eller hvis der observeres brud på et dige eller klit med indstrømning af vand til følge. Alarmberedskabet besluttes af Politiets leder og Kystdirektoratets direktør i fællesskab. Beboere i de områder, som trues af oversvømmelse, bliver evakueret af Politiet og Hjemmeværnet.

Varslingsområder

Kyststrækningen på Vestkysten er opdelt i fire varslingsområder:
Thyborøn-området, der omfatter Thyborøn by.
Vrist - Ferring Sø-området strækker sig fra Ferring Sø til Langerhuse.
Thorsminde-området, som omfatter Thorsmindetangerne fra Mærsk til Fjand.
Hvide Sande-området, der omfatter Holmsland Klit (Hvide Sande - Nymindegab) og strækningen Hovvig - Krogen - Husby Klit.

Patruljetjenesten kan indsættes efter behov. Patruljetjenesten afpatruljerer udvalgte steder på kysten og sender meldinger om udviklingen til Kystdirektoratets stormflodsledelse.
 
I stormflodssituationer vil information om den aktuelle beredskabsgrad og andre oplysninger blive udsendt over Danmarks Radio P4 Midt & Vest.

Kritiske vandstande

Kystdirektoratet har defineret følgende kritiske vandstande for de fire varslingsområder:

 • Thyborøn-området: 2,80 m i havet og 2,00 m i havnen.
 • Vrist - Ferring Sø-området: 2,80 m.
 • Thorsminde-området: 3,20 m.
 • Hvide Sande-området: 3,20 m. 

Organisation og opgaver

På figuren vises involverede myndigheder og organisationer i Stormflodsberedskabet for den centrale del af Vestkysten.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark