Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Bidragsfordeling ved kystbeskyttelse


Sidst opdateret: 16.3.18

Høring - Vejledning til bidragsfordeling ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger

Som led i regeringens initiativer om kystbeskyttelse og klimatilpasning har Kystdirektoratet udarbejdet udkast til en vejledning til bidragsfordeling ved kystbeskyttelsesforanstaltninger. Materialet er i høring til den 11. maj 2018.
 
Vejledningen er også en opfølgning på Kystanalysen i 2016, hvor der blev foreslået en række tiltag, herunder at Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder en vejledning i udgiftsfordeling i forbindelse med kommunale kystbeskyttelsessager, der involverer flere grundejere.

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at understøtte kommunerne i den nødvendige fordeling af udgifter for kystbeskyttelsesprojekter efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a. Det er kystbeskyttelsesprojekter, som er igangsat af en kommune selv, eller på baggrund af, at en gruppe ejere af fast ejendom har bedt kommunen igangsætte en sag.

Vejledningen indeholder en proces, som kommunerne kan vælge at tage udgangspunkt i, i forbindelse med udarbejdelse af bidragsfordelinger for konkrete kystbeskyttelsesprojekter. Vejledningen er suppleret med konkrete cases, der illustrerer vejledningens praktiske anvendelse.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 11. maj 2018. Bemærkninger kan sendes til kdi@kyst.dk.

Du finder høringsmaterialet under "Filer".

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark