Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Bølgeklimaatlas


Sidst opdateret: 28.9.16

Bølgeklimaatlas for Danmark, nu og i fremtiden

De danske kyster påvirkes og formes af vejret. Især bølgerne har stor betydning for en kysts udseende. Bølger formes af vindens friktion mod havoverfladen, og deres størrelse afhænger af vindens styrke, hvor lang en strækning vinden har blæst over vand og af vanddybden.

Rammes en kyst af mange bølger fra en bestemt retning i løbet af et år, kan kysten hurtigt ændre udseende. Der kan eksempelvis fjernes sand fra stranden og havbunden svarende til en kystilbagerykning på flere meter om året. Samtidig kan bølgeopskyl under storme bidrage til, at lavtliggende områder oversvømmes. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan bølgeklimaet er for en given kyst, når der kystplanlægges.

Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har for Kystdirektoratet simuleret bølgeforholdene i de danske farvande ved hjælp af DHIs MIKE 21 SW numeriske bølgeberegningsmodel for en periode på 18 år, 1994-2011. I 40 lokaliteter på dybt vand er der udarbejdet bølgeroser, som viser den procentvise fordeling af signifikante bølgehøjder og -retninger.

For 10 af lokaliteterne er fremtidens bølgeklima for perioden 2071-2100 modelleret ud fra tre forskellige klimamodeller med udgangspunkt i klimascenariet A1B.

En kmz-fil til Google Earth med de beregnede bølgeroser for perioden 1994-2011 kan downloades i boksen til højre.

En kmz-fil til Google Earth med de beregnede bølgeroser for perioden 2071-2100 kan downloades i boksen til højre.

Detaljerede beregninger er mulig

Ønskes en mere præcis og detaljeret beregning af bølgeklimaet på lavt vand på en given kyst, kan det gøres ved hjælp af computermodeller eller deciderede målinger.

Beregningerne eller målinger kan eksempelvis udføres af rådgivende ingeniørfirmaer, hvoraf flere danske firmaer er internationalt anerkendte i sådanne beregninger.

Få yderligere oplysninger om bølgeklimaatlas hos:
John Jensen, seniorkysttekniker, på tlf. 2325 5028 el. jj@kyst.dk

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark