Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Før og nu i Kystdirektoratet


Sidst opdateret: 30.3.17
Kystdirektoratet og dets forgænger, Vandbygningsvæsenet, har arbejdet med de danske kyster siden 1800 tallet. Mange opgaver er stadig de samme, omend metoderne til løsning af opgaverne har ændret sig.
 
Her på siden, kan du se mere end 100 år gamle billeder af forskellige opgaver og klikke dig videre til information om, hvordan vi løser de samme opgave i dag. De gamle billeder vises i stort format ved klik.

Oprensning

Sandpumpeskibet
Sandpumpeskibet "Thyborøn" (under sejlads)11.5.1896
Skibet Thyborøn var et sandpumpeskib, som havde til opgave at holde Thyborøn kanal åben for skibssejlads ved at opsuge sand (oprense sediment) fra bunden af havet og fjerne det. Billedet af ”Thyborøn” er fra 1896.
 
Kystdirektoratet står også i dag for oprensning af flere havnebassiner og haveindsejlinger langs Vestkysten. Teknologien er forbedret væsentligt siden 1896.
 
 

Opmåling

Havpejling ved Agger(stud. polyt. Nielsen bag i båden)
Havpejling ved Agger(stud. polyt. Nielsen bag i båden)
Tilbage fra forrige århundrede har Kystdirektoratet målt Vestkysten op, for at få viden om kystens udvikling, bl.a. til brug ved kystbeskyttelse.
 
I 1899 var stud. polyt Nielsen på opgave med havpejling ved Agger, stående i båden med en målestok. 
 
Se billeder fra nutidens opmåling: Opmåling på Vestkysten en januardag og læs mere om emnet Opmåling af strand og havbund
 

Hjælmeplantning

Diget over Kjøbmandssletten set fra kronen mod nord. Til højre ved østre digefod Jens Chr. Langers Hus. Drenge med spade til helmplantning.
Diget over Kjøbmandssletten set fra kronen mod nord. Til højre ved østre digefod Jens Chr. Langers Hus. Drenge med spade til helmplantning.
Sandfygning ved Vesterhavet har været et kendt problem i mange år, og en metode til at bremse sandfygningen på, er at plante hjælme i klitten. Planterne holder på sandet, og styrker klitten. Nedsætning af ris kan have samme effekt.
 
I 1896 var disse drenge på arbejde med at plante hjælme. 
Helmplantere på det nye sandflugtsdige langs Thyborøn Kanals sydside 1904
Helmplantere på det nye sandflugtsdige langs Thyborøn Kanals sydside 1904
For 110 år siden i 1904 blev store områder ved Thyborøn kanal tilplantet med hjælme.
 
Både voksne og børn giver en hånd med.
Nye sandflugtsdige langs Thyborøn Kanals sydside set fra syd. Helmplantere holder frokost i risplantagen 1904
Nye sandflugtsdige langs Thyborøn Kanals sydside set fra syd. Helmplantere holder frokost i risplantagen 1904

Ris bestående af fyrretrætoppe er blevet plantet i faskiner for at sikre klitten (og give læ til frokosten).

I dag plantes også hjælme og ris sættes i faskiner. Det foregår stadig primært ved håndkraft.

Vandbygningsvæsenet har altid haft en afdeling i Lemvig

Vandbygningsvæsenets kontor på bakken over byen 1905
Vandbygningsvæsenets kontor på bakken over byen 1905

På dette billede fra 1905 ses Vandbygningsvæsenets kontor på bakken over byen.

I 1973 blev Vandbygningsvæsenets kontorer i hele landet samlet på samme adresse i Lemvig. 

Kystdirektoratets røde bygning øverst lidt til venstre for midten, ved siden af kirketårnet, der stikker op bag et træ.
Kystdirektoratets røde bygning øverst lidt til venstre for midten, ved siden af kirketårnet, der stikker op bag et træ.

Kystdirektoratets kontor ligger i dag samme sted, dog i nye og større bygninger på toppen af bakken. 

Vil du se flere gamle billeder, så klik ind på Vandbygningsvæsenet i billeder.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark