Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Forundersøgelser


Sidst opdateret: 22.10.14
Stockmine i dybden på stranden.
Stockmine i dybden på stranden.

Forud for arbejdet af hver fase af minerydningen på Skallingen blev der udført et grundigt forarbejde. De minerede områders ydre grænse blev fastlagt igennem studier af historisk materiale, luftfotografier og identificering af de hegnspæle, der blev rejst i 1947 da man indstillede det første rydningsarbejde.

Minernes dybde i klitterne blev  estimeret ved hjælp af gamle luftfotografier, som er i digitaliseret form kan sammenholdes med nye laserscanninger. Herved fik man en 3-dimmensionel model af udviklingen i klitterne.

På stranden blev minernes forventede dybde fastlagt gennem studier af genstandes bevægelser i sandet når det overskylles af havet. I marsken blev dybderne bestemt ud fra geomorfologiske undersøgelser angående aflejringshastighed af sediment samt ved undersøgelser i området i 2008 og 2009.

Minernes funktionalitet blev bestemt ud fra tekniske analyser af eksplosiver og mekaniske dele på de miner, der løbende blev fundet. Under rydningen viste det sig, at minernes funktionalitet ændres afhængig af hvilket geomorforlogisk miljø minerne er lagt i og tid.

Sæler på Skallingende. Afspærring med pigtråd ses i forgrunden.
Sæler på Skallingende. Afspærring med pigtråd ses i forgrunden.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark