Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Håndtering af belastet havnesediment fra Esbjerg Havn


Sidst opdateret: 11.5.17

Med en aftale mellem Staten, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune er der nu fundet en løsning på, hvor forurenet havbundsmateriale – sediment – fra havnebassinerne skal deponeres på miljømæssig forsvarlig måde i fremtiden. Løsningen er skruet sammen som en tretrins raket.

Første trin bliver nedlæggelse og cementstabilisering af et behandlingsanlæg fra 1980'erne, hvori det forurenede materiale fra 2007 til 2013 hidtil er blevet opbevaret. Staten står for afvikling af behandlingsanlægget, som blev påbegyndt i januar 2016. Når behandlingsanlægget er helt nedlagt, overgår arealet til Esbjerg Havn til andet brug, med forventet overdragelse primo 2017.

Andet trin i løsningen bliver at bortskaffe efterslæbet i Esbjerg Havn. Der er tale om sediment der er aflejret i havnen over en længere årrække. Halvdelen af sedimentet er så rent at det kan klappes i Nordsøen, hvorfor der søges om en klaptilladelse til denne del. Den anden halvdel af sedimentet skal deponeres i eksternt deponi, indtil et nyt anlæg ved havnen kan håndtere sedimentet. Bortskaffelse ved klapning og til eksternt deponi vil komme i udbud næste forår. Staten afholder også udgiften til disse foranstaltninger.

Det sidste og tredje trin er opførelse af et nyt deponeringsanlæg ved Østhavnen, som Kystdirektoratet får etableret på havnens areal til ibrugtagning i 2018. Depotet tænkes brugt indtil 2025, hvorefter havnesedimentet skal være så rent, at det derefter kan udlægges - klappes - i havet. Derfor fortsætter samarbejdet mellem Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet om at få nedbragt forureningen i havnen.

Det forurenede sediment kommer fra havnebassinerne, hvor Kystdirektoratet renser op for at holde en tilstrækkelig vanddybde. Rent sediment klappes i Vadehavet, - det må det forurenede ikke.  

Læs mere om løsningerne på siderne her i menuen til venstre.

Esbjerg Havn, der nu har en løsning på håndtering af belastet sediment
Esbjerg Havn, der nu har en løsning på håndtering af belastet sediment
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark