Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Historien bag


Sidst opdateret: 23.2.17
Alene i Danmark blev der bygget over 600 bunkers i Atlantvolden.
Alene i Danmark blev der bygget over 600 bunkers i Atlantvolden.

Under 2. verdenskrig anlagde den tyske besættelsesmagt hundredvis af bunkers i klitterne langs den jyske vestkyst. Forsvarsværkerne var en del af tyskernes Atlantvold, som strakte sig fra den spanske grænse i syd til det nordligste Norge, og som skulle forsvare det tysk besatte Europa fra en allieret invasion fra England.

De skarpe pigge af armeringsjern kan være dødsensfarlige for badegæster.
De skarpe pigge af armeringsjern kan være dødsensfarlige for badegæster.

Kystdirektoratet har registreret ca. 600 bunkers langs den jyske vestkyst. Efterhånden som havet har eroderet af kysten, har en del af de tyske bunkers flyttet sig fra klitterne og ned på stranden og ud i havet.

Havet nedbryder betonen og når betonen nedbrydes, kommer bunkernes armeringsjern fri og stikker ud fra bunkerne. Det er særligt et problem for bunkers, der ligger i og under vandoverfladen. Armeringsjernet udgør en fare for badegæster og andre, der bevæger sig for tæt på bunkerne, da de kan stikke sig de spidse jern.

Problemet med de farlige bunkers har i gennem flere år været bragt frem af de lokale kommune, badegæster og andre brugere af stranden. Kystdirektoratet og kommunerne har gennem årene skåret armeringsjernene ned, men det har vist sig at være en uoverkommelig opgave, da det vil kræve konstant opsyn med alle de bunkers, som ligger i vandet eller vandkanten.

På den baggrund vil Kystdirektoratet i samarbejde med Naturstyrelsen og de lokale kommune fjerne omkring 120 af de bunkers, som udgør den største fare for badegæster og andre brugere af kysten.
 
Det er altså i overvejende grad alene de bunkers, der ligger i vandkanten stærkt eroderet og med strittende armeringsjern til alle sider, vi fjerner.
BEMÆRK! Rydningen er ingen garanti for, at alle farlige bunkers efterfølgende er fjernet. Det er derfor stadig op til besøgende på Vestkysten at være opmærksomme på eventuelle farlige bunkers på stranden eller i vandet.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark