Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvad er bølgebrydere


Sidst opdateret: 25.9.17
Bølgebrydere ved den nordsjællandske kyst
Bølgebrydere ved den nordsjællandske kyst

Bølgebrydere er en kystnær kystparallel konstruktion, hvis formål er, at reducere bølgeenergien nær kysten, ved at tvinge bølgen til at bryde længere ude i kystprofilet. Et reduceret energiniveau bag bølgebryderne giver mulighed for aflejring samt nedsat erosion og kysttilbagerykning. Med tiden kan vandgennemstrømningen på bagsiden af bølgebryderne blive afskåret grundet dannelsen af en tombolo.

Etablering af bølgebrydere kan ske, hvor den daglige erosion og tilbagerykning af kysten ønskes nedsat. Bølgebrydere er oftest opbygget af større sten i flere lag og kan etableres enkeltvis eller i grupper. Forudsætning for bølgebryderes virkning og stabilitet, er at der er sediment på strækningen.

Ved etablering af bølgebrydere bør der kompenseres for sandtabet nedstrøms. Kombineres etablering og vedligeholdelse af bølgebrydere med kystfodring opnås en mere effektiv kystbeskyttelse, og forøget erosion på nedstrøms kyststrækninger undgås.

Principskitse for bølgebryder
Principskitse for bølgebryder
Gruppe af bølgebrydere ved Husby Klit
Gruppe af bølgebrydere ved Husby Klit

Fordele ved bølgebrydere

  • Forøget aflejring bag bølgebryder
  • Reduktion af bølgeenerginiveau nær kysten
  • Reduktion af klit/skrænterosion
  • Trods etablering af permanent konstruktion forhindres passagen på stranden ikke

Ulemper ved bølgebrydere

  • Forøger erosion nedstrøms
  • Forstejling af kystprofil søværts for bølgebryderne
  • Standser ikke klit/skrænt erosion
  • Forringer strandens æstetiske værdi
  • Reducerer badesikkerheden pga. stærk strøm omkring bølgebryderen
 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark