Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvide Sande og Thorsminde sluser


Sidst opdateret: 6.3.17
Hvide Sande Sluses afvandingssluse set fra luften
Hvide Sande Sluses afvandingssluse set fra luften
Sluserne i Hvide Sande og Thorsminde er ejet af staten, som har ansvaret for vedligeholdelse og i tæt samarbejde med sluseudvalg står for slusepraksis. Den daglige drift varetages imidlertid af Hvide Sande og Thorsminde Havn.

I Hvide Sande er det afvandingsslusen, der afvander Ringkøbing Fjord, og kammerslusen der forbinder skibstrafikken fra fjorden til havn og havet.
 
I Thorsminde er det afvandingsslusen, der afvander Nissum Fjord, og gennemsejlingsslusen der forbinder skibstrafikken fra fjorden til havn og havet.

Derudover er der indsejlingerne, moler, og en række andre opgaver begge steder.

Slusens personale har til huse i Blåtårn i Hvide Sande, der også er overtaget af Hvide Sande Havn. Herfra betjenes begge sluser.

Slusevagten varetager udover afvandings- og kammerslusen også havnebetjentopgaver i Hvide Sande samt tilsyn med havnens yderværker.

Læs meget mere på Hvide Sande Havns hjemmeside

Sluseudvalgene for Ringkøbing Fjord og for Nissum Fjord har til formål at rådgive ministeret og Kystdirektoratet vedr. brugen af slusen. Det sker ved, at sluseudvalgene mødes mindst 2 gange om året, for at aftale praksis for den kommende slusedrift. Kystdirektoratet varetager sekretariatsfunktionen for sluseudvalgene.

Sluseudvalgene er repræsenteret ved deltagelse fra fiskeriorganisationerne og landbrugsorganisationerne ved fjordene, de tilstødende kommuner og NaturErhvervstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Kystdirektoratet.

Referater fra sluseudvalgsmøder findes under ’filer’.

Thorsminde Sluse set fra nordvest
Thorsminde Sluse set fra nordvest
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark