Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kan man opføre en skibakke på søterritoriet?


Sidst opdateret: 30.4.15

Kystdirektoratets nye administrationsgrundlag for søterritoriet giver ikke svar på alt, men det giver et godt indblik i, hvilke oplysninger Kystdirektoratet lægger vægt på i sagsbehandlingen, når der søges om tilladelse til et anlæg på søterritoriet. Der er udarbejdet en vejledning for 25 anlægstyper, der beskriver den enkelte sagstype og de oplysninger, som Kystdirektoratet skal bruge for at behandle en ansøgning. Derudover er der en beskrivelse af Kystdirektoratets praksis. Så hvis du gerne vil etablere en kabelbane, udvide en lystbådehavn, eller du bare gerne vil have en bøje til din båd, kan du blive klogere på, hvordan du søger om tilladelse i det nye administrationsgrundlag.
Meget kan lade sig gøre på søterritoriet, hvis bare projekterne er velgennemtænkte og placeres det rigtige sted. Det handler om at se sit projekt i et større perspektiv. Ønsker man eksempelvis at placere en snorkelsti på søterritoriet, skal man ikke alene forholde sig til vanddybden og bundfloraen og -faunaen, men man skal også tænke på omklædningsmuligheder, tilkørselsforhold, sanitære forhold og affaldsspande.
Administrationsgrundlaget har allerede haft sin ilddåb og er blevet anvendt med succes. Privatperson Mac Hoffmann har gennem længere tid gået med tanker om at etablere en kabelbane ved Kolding, og han henvendte sig derfor til Kystdirektoratet for at høre om mulighederne for det.

- Jeg talte med en sagsbehandler, som gjorde mig opmærksom på, at Kystdirektoratet netop har udarbejdet et nyt administrationsgrundlag for søterritoriet, og at jeg her kunne finde et afsnit om kabelbaner. Jeg havde allerede sat mig en del ind i de tekniske aspekter omkring en kabelbane, men det var lidt af en øjenåbner, at der også var en lang række af andre forhold, som man skal forholde sig til som ansøger. Jeg havde ikke skænket det en tanke, at jeg selvfølgelig også skal overveje, hvordan brugerne kommer af med affald og om der nu også var det rigtige antal parkeringspladser. Man bliver som ansøger let fokuseret på selve anlægget og den gode ide, mens de ydre forhold træder lidt i baggrunden. Administrationsgrundlaget hjælper med til at give overblik og lige tænke tingene igennem en ekstra gang, siger Mac Hoffmann.

Administrationsgrundlaget har også været med til at ændre Mac Hoffmanns syn på placering.

- Min første tanke var at placere anlægget lidt afsides, hvor jeg ikke mente, at det ville genere nogen. Efter at have læst administrationsgrundlaget kan jeg godt se en pointe i at placere det i tilknytning til andre rekreative anlæg og samle aktiviteterne, sådan at man ikke generer fiskerne eller sejladsen. Ved at placere kabelbanen i tilknytning til eksempelvis en lystbådehavn kan det jo også være, at nogle af havnens brugere får øjnene op for, hvor sjovt det er at stå på vandski, fortæller Mac Hoffmann.

Lettere proces

Kystdirektoratet er glade for, at administrationsgrundlaget allerede er i brug og er blevet taget godt imod. Administrationsgrundlaget er ikke sat i søen for at hindre projekter, men skal netop sikre en bedre forventningsafstemning mellem ansøgere og myndighed og sikre velovervejede projekter og en fornuftig anvendelse af søterritoriet. Administrationsgrundlaget kan ses som et første skridt på vejen til at gøre det lettere at være ansøger til et projekt på søterritoriet. Samtidig bliver selve ansøgningsproceduren også lettere i Kystdirektoratet, når ansøgningsskemaer for hver af de 25 sagstyper er færdige. En skibakke er ikke en af de 25 sagstyper, men derfor kan det godt være et godt projekt, som den rette initiativtager kan få tilladelse til på det rette sted.

Hjælp til selvhjælp

Administrationsgrundlaget vil i de kommende uger blive sendt ud til alle kystkommuner samt foreninger og organisationer, så administrationsgrundlaget hurtigt vil blive få luft under vingerne og blive brugt. Endvidere tilbyder Kystdirektoratet at komme ud at holde oplæg om administrationsgrundlaget for foreninger, organisationer og kommuner, såfremt der måtte være ønske herom.

Der er tale om et levende dokument, og vi ønsker løbende at tilpasse administrationsgrundlaget i takt med udviklingen og de erfaringer, som vi og brugerne gør sig undervejs. Kystdirektoratet vil derfor også i slutningen af 2015 foretage en evaluering af administrationsgrundlaget med henblik på at gøre et godt udgangspunkt endnu bedre.
 
Du finder administrationsgrundlaget under "Filer".
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark