Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Klimavariationer contra klimaændringer


Sidst opdateret: 1.3.17
Er det klimaændringerne der er skyld i en rigtig god varm sommer eller en enkelt kraftig storm? Hvad med de kraftige regnbyger eller en vinter helt uden sne? Eller er der blot tale om enkelstående tilfælde?

Hvad er op og ned i begreberne klimaændringer og de årlige variationer - få svaret på siderne her:

Forskel mellem daglige variationer på vandstanden og langtidstendenser

Vandstanden ændrer sig hele tiden. Det kan skyldes tidevandets rytme, som skifter ca. hver 6. time. Det kan også skyldes ændringer i det atmosfærisk tryk. Pålandsvind vil presse ekstra vand ind på kysten med opstuvning til følge, omvendt vil fralandsvind medføre lavvande på kysten

Vandstanden registreres løbende. Den kan visuelt aflæses på et vandstandsbræt, men registreres sideløbende digitalt.

Vandstandens variation i tiden kan afbildes som vist på figuren. Man ser de regelmæssige variationer, som skyldes tidevandets rytme, som skifter ca. hver 6. time mellem høj- og lavvande. Dernæst kan der ses nogle overordnede svingninger på kurven, som skyldes vindens og atmosfæretrykkets indflydelse på vandstanden.

Hvis man foretager en midling af alle registreringer findes middelvandstanden for den pågældende periode. Gøres dette for et helt år ad gangen i en lang årrække fås nedenstående figur. Som det ses er der også udsving på denne kurve, selv om de er mere uregelmæssige. Det viser, at der er en vis forskel på middelvandstanden fra år til år ligesom der er en vis variabilitet på vejret – som vandstandsforholdene afhænger af – fra år til år.

Ved at betragte årsmidlerne over en længere periode vil betydningen af forskelle i vind- og atmosfæreforhold det enkelte år få mindre betydning. Set over hele perioden viser det sig, at der er en stigende tendens af årsmidlerne. Den viser sig ikke nødvendigvis at være konstant over perioden, men har forskellig størrelse i forskellige delperioder. Den stigende langtidstendens ses ved den røde linje. Årsagen til dette kan enten være, at havet stiger eller at landet sænker sig eller en kombination af begge forhold, herom senere.

Eksempel på variation

Sjællands Tidende, onsdag d. 24. februar 1993
Sjællands Tidende, onsdag d. 24. februar 1993
Botnisk bugt
Botnisk bugt
Om aftenen den 21. februar 1993 blev der registreret ekstrem høj vandstand i det sydvestlige Kattegat, Bælthavet og langs den danske Østersøkyst. Dette var en følge af, at vinden først havde presset store mængder vand ind i Kattegat og videre op i Østersøen og den Botniske Bugt og efterfølgende presset vandet i Kattegat mod syd samtidig med at opstuvet vand i Botniske Bugt blev presset ned i den vestlige del af Østersøen. Vandet hobede sig derfor specielt op i bælterne. Der blev registret vandstande op til 161 cm DNN i Korsør eller omsat til nuværende reference 153 cm DVR90. Det var den på daværende tidspunkt højeste vandstand, der var registreret i Korsør.

Var dette højvande et udtryk for effekten af klimaændringer?

Det kan der på grundlag af en enkeltstående højvandssituation ikke svares entydigt ja eller nej til. Hvis man ser på de 28 største højvande siden 1890, hvor vandstandsmålinger i Korsør begyndte, har der tidligere – i 1904 – været et højvande af samme kaliber. Så det enkelte højvande i 1993 kan have været et udslag af den variabilitet, som klimaet udøver.

For at spore en ændring i forholdene er det nødvendigt at betragte udviklingen over en længere tidsperiode. Vandstandsmålingerne i Korsør udgør en tilstrækkelig lang periode. Ved at lægge en tendenslinje ind kan man se, at der faktisk er en stigende tendens over tiden af de maksimale højvande. Dette viser, at højvandet generelt er forøget i den pågældende periode. Hvis årsagen ikke kan forklares på anden vis, f.eks. skift af måleposition, indikerer det dermed, at klimaændringer har haft en effekt på størrelsen af højvande.

Stormvandstande siden 1886
Stormvandstande siden 1886
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark