Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystbeskyttelsesstrategi


Sidst opdateret: 1.6.17
Samsø ved Vesborg Fyr
Samsø ved Vesborg Fyr
Indledning

I Danmark er der mere end 7.300 km kyster og over 70 beboede øer - ingen borgere i hele landet har mere end 50 km til kysten.

Kysterne benyttes året rundt til en bred vifte af formål, og er derfor værdifulde for befolkningen, kystgrundejerne, turisterne og erhvervslivet.

For at beskytte de kystnære bebyggelser og menneskeskabte værdier på kysterne, er der gennem årene etableret en del kystbeskyttelse. Noget af denne kystbeskyttelse er velfungerende, men der er imidlertid også bygget uvirksom og overflødig kystbeskyttelse, som griber unødigt ind i den naturlige dynamik og efterlader et uskønt indtryk.

Dertil kommer den kystbeskyttelse, der alene er tilpasset en kortere strækning, og som i mange tilfælde efterlader øget erosion og andre uhensigtsmæssige konsekvenser på de nærliggende kyststrækninger.

Kysterne under pres

De naturlige og uberørte kyster er flere steder under pres, og mange års erfaring viser, at ønsket om yderligere udnyttelse af kysterne vil fortsætte.

Klimaændringerne vil øge havets nedbrydende virkning på vores kyster i form af højere vandstande og kraftigere storme. Det vil øge udfordringen for den nuværende kystnære anvendelse og præge den fremtidige udvikling på kysterne.

En strategi for fremtiden

Vores kyster skal også i fremtiden kunne rumme mange og forskelligartede interesser.

En national kystbeskyttelsesstrategi sætter Danmarks kyster i fokus og stiler mod en koordineret, langsigtet og overordnet tilgang til forvaltning af kysterne og til kystbeskyttelse i Danmark.

Strategien vil bidrage til at skabe en mere helhedsorienteret udvikling på kysterne, som er nødvendig for at sikre de mange forskellige interesser af kysterne i fremtiden – og skabe smukkere kyster i Danmark.

En højopløst og udprintsvenlig pdf af kystbeskyttelsesstrategien, kan downloades under rubrikken 'Filer' (22 Mb).


"...kystbeskyttelse skal udføres, så den belaster kysten mindst muligt, og gevinsten skal ud fra en helhedsbetragtning overstige omkostningerne bredt set..."
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark