Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Kystplanlægningsværktøj


Sidst opdateret: 5.4.17
Kystplanlægningsværktøjet er et screeningsværktøj til kystplanlægning under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling.

Værktøjet er et screeningsværktøj til at screene en kysts fysiske forhold. Screeningen kan danne basis for en beslutning, om der behov for en mere detaljeret og præcis analyse af de fysiske forhold. Dette vil være nødvendigt i de tilfælde hvor en sikker og præcis information ønskes, fordi Kystplanlægningsværktøjet er udviklet til at skabe et indledende overblik. En mere præcis analyse kan foretages af et rådgivende ingeniørfirma.  

Værktøjet består af en række temaer, som er repræsenteret ved menupunkter. Disse temaer kan ses på vores kystatlas. Kystatlas.kyst.dk
 
Når man kommer til vores kystatlas, skal man benytte den orange "jeg vil gerne.." knap. Derefter skal man vælge "tænde/slukke lag". Nu kan man til eller fravælge de forskellige lag.   
Spørgsmål til kystplanlægningsværktøjet, forslag til forbedringer, fejl, kommentarer mm. er meget velkomne. Kontakt venligst Kystteknisk chef Per Sørensen pr. telefon på 9963 6363 eller pr. mail til pso@kyst.dk

1. Kysttyper
2. Vandstande
3. Bølgenergi
4. Sedimenttransport
5. Kystbeskyttelse i Danmark
6. Yderligere erosion fra 2008 til 2050
7. Bølgeklimaatlas
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark