Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Morfologisk udvikling i vadehavet


Sidst opdateret: 28.2.17
Kystdirektoratet har udført morfologiske analyser af udviklingen i Vadehavet gennem de seneste 40 år ud fra opmålinger, og resultaterne sættes i relation til den formodede fremtidige udvikling som følge af klimaændringer. Analyserne er afrapporteret separat for de fire tidevandsområder. 

For Knudedybs tidevandsområde (2008) ses på den generelle udvikling i tidevandsområdet med specielt fokus på opbygningen af vaderne i de ydre dele af tidevandsområdet, på flytning af vandskellet mod Grådybs tidevandsområde og på aflejrings- og transportforholdene efter etablering af Låningsvejen til Mandø. 

I Grådybs tidevandsområde (2006) er der lagt speciel vægt på problemer omkring tilsanding af sejlrenden, på problemer med sedimentdeponering i Vadehavet, og der sættes fokus på Skallingens udvikling og halvøens relationer til tilsandingsproblematikken. 

I Juvre Dybs tidevandsområde (2006) er specielt Juvre Priel’s fremtidige udvikling og betydningen heraf for Juvre Digets sikkerhed behandlet. 

Endelig er der for Lister Dybs tidevandsområde (1999) blandt andet set på aflejringsforhold og dybenes ændringer siden midten af 1960erne som følge af Rømø-dæmningens placering. Endvidere er udviklingen af Vadehavsfronten (kysten foran Skallingen og vadehavsøerne) analyseret.  

Spørgsmål vedrørende rapporterne kan stiles til kysttekniker Carlo Sørensen, telefon 40 44 70 46 el. cas@kyst.dk
Knudedybs tidevandsområde
Knudedybs tidevandsområde

Grådybs tidevandsområde og Skallingen
Grådybs tidevandsområde og Skallingen
Tilknyttet fil:    kort over grådyb (406 Kb)
Tilknyttet fil:    pejleplan 2002 (2617 Kb)
Tilknyttet fil:    hjerting løb (1728 Kb)
Tilknyttet fil:    klappladser (2954 Kb)
Tilknyttet fil:    kort over esbjerg havn (145 Kb)

Juvre Dybs tidevandsområde
Juvre Dybs tidevandsområde
Tilknyttet fil:    oversigtskort juvre dyb (515 Kb)
Tilknyttet fil:    pejleplan 1970 (2439 Kb)
Tilknyttet fil:    pejleplan 2001 (4253 Kb)
Tilknyttet fil:    differensplan (4212 Kb)
Tilknyttet fil:    øster dyb (1293 Kb)
Tilknyttet fil:    nørre dyb (2445 Kb)
Tilknyttet fil:    juvre dyb (3654 Kb)

Lister Dybs tidevandsområde og Vadehavsfronten
Lister Dybs tidevandsområde og Vadehavsfronten
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark