Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Opmåling af bølger


Sidst opdateret: 23.3.17

Bølger

For at have styr på påvirkningerne på kysten, måler Kystdirektoratet bølger en række steder ud for den jyske vestkyst. Desuden får Kystdirektoratet bølgemålinger fra enkelte havne på Vestkysten.

Hvordan måles bølger

Kystdirektoratets bølgemåler
Kystdirektoratets bølgemåler
Måling af bølger foretages med en kugleformet bøje, som er forankret til havbunden med fortøjninger, der er så elastiske, at bøjen kan følge bølgernes bevægelser. Hver halve time måler bøjen bevægelserne i alle retninger i en periode på 30 minutter.

Beskrivelse af bølger

Ud fra denne måling beregnes forskellige parametre, som karakteriserer bølgerne. I princippet beregnes bølgernes højde H og periode T (se figuren).
I den viste figur er bølgen pæn og regelmæssig. Enhver, der har været ved havet en dag, det blæser, ved, at sådan ser havoverfladen aldrig ud. Derfor beregnes i stedet for nogle typiske parametre, som repræsenterer bølgeforholdene i de 30 minutter, målingen er foretaget over.

Der beregnes bl.a. en signifikant bølgehøjde Hs, som er gennemsnittet af den højeste 1/3 af bølgerne i perioden, en periode Tz, som er en middelperiode samt en repræsentativ retning for bølgerne.

Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til.

Sådan gemmes data

Alle de beregnede værdier overføres umiddelbart efter via TDC's alarmnet til Kystdirektoratets centrale database, hvor de ligger ca. fem minutter efter, at beregningen i bøjen er foretaget. Data vil ligge på internettet ca. 10-15 minutter senere.

Kvalitetskontrol

Alle data i den centrale database kvalitetscheckes løbende. Der er ikke udført kvalitetscheck på de data, der løbende lægges ud på internettet.

Hent data

Oplysninger om Kystdirektoratets samlede opmålinger af bølger og strømdata fremgår af beskrivelser i Kystdirektoratets oversigt over digitale målinger på kyst.dk online. Aktuelle målinger på internettet findes her.

Hvis du har behov for oplysninger om bølger og ikke har internetadgang på det tidspunkt, så kan aktuelle værdier oplyses på telefonservicen på 97 88 10 81.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark