Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Opmåling af strand og havbund


Sidst opdateret: 23.3.17
For at have styr på, hvorledes især den jyske vestkyst udvikler sig, og for at kunne vurdere virkningen af den kystbeskyttelse, som Kystdirektoratet udfører, opmåles stranden og havbunden fra klittop og ud til ca. fire km fra kystlinjen.

Opmålingerne foretages i et fast linjesystem med linjer vinkelret på kysten fra Skagen til den tyske grænse. Linjerne ligger med ca. 1000 m. indbyrdes afstand. På den centrale del af vestkysten måles desuden parallelt med kysten i et fast system fra fire til ca. 10 km fra kysten.

Opmålingsmetoder

Kystdirektoratet opmåler både strand og havbund, bl.a. fra Kystdirektoratets to pejlebåde, som er udstyret med det mest moderne opmålingsudstyr.

Bådens position og højde måles hele tiden ved hjælp af GPS (RTK GPS), som er et Global Positionerings System, der beregner bådens position ved hjælp af målinger til satellitter og kendte referencestationer på land.

Selve dybden måles med et avanceret flerstråle ekkolod, og nøjagtigheden af opmålingerne i dag ligger på ca. ±5 cm.
Vestkystlinier
Vestkystlinier
 
GPS-referencestation
GPS-referencestation
På stranden, fra klittop og ud til kystlinjen, måles profilet hovedsagelig ved GPS-måling (RTK GPS).

Fra kystlinjen og ud til det sted i profilet, hvor opmålingsskibet går på grund, måles profilet ved hjælp af totalstation og en dykker, som svømmer ud i linjen med det prisme, som totalstationen måler til. På dage med helt stille vand, bruges en vandscooter monteret med GPS og ekkolod. Se nederst på denne side.
Videoen her viser, hvordan opmålingen foregår på fra klittop til ud i vandet.
 

De første opmålinger

Opmåling af havbund ud for Agger 1899
Opmåling af havbund ud for Agger 1899
Opmålingerne af strand og havbund kan føres helt tilbage til 1874, hvor de første profiler blev opmålt ved Thyborøn.
Det foregik med robåd. Afstanden fra kysten til bådens placering blev målt med et tov, som var bundet til bådens stævn. Dybden blev pejlet med stok eller med et lod i en snor. Senere undersøgelser har vist, at nøjagtigheden af pejlingerne dengang var på ca. ±10 cm.

Moderne opmålingsmetoder

I dag anvendes ny teknologi til opmåling, og blandt de nye tiltag er brug af vandscooter til opmåling af det helt kystnære område. Denne metode kan kun anvendes i stille vejr. Ellers må en dykker ud for at foretage opmålingen.
 
Nedenfor kan du se en kort video, der viser hvordan arbejdet med vandscooteren foregår. Videoen er optaget håndholdt.
 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark