Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Opmåling med grøn laser


Sidst opdateret: 23.3.17

Kystdirektoratet præsenterer dybdeforholdene for en pilotstrækning langs Nordsjællands kyst, der er baseret på opmåling fra fly med grøn laser.

Mens alle landområder er opmålt ud fra laserscanning, er opmåling af kystnære dybdeforhold ud fra luftbårne målemetoder hidtil ikke publiceret i Danmark. Tilgængelig viden om dybdeforhold er primært i ældre søkort, hvor der ikke ligger detaljerede opmålinger til grund for kortlægningen.

Det er besværligt og dyrt at foretage detaljeret opmåling på lav vanddybde, og behovet har hidtil ikke, udover i forhold til navigation og sejladssikkerhed, været tilstrækkeligt stort. Interessen for og efterspørgslen efter detaljerede og opdaterede dybdedata opleves dog nu ud fra både kommercielle, forvaltningsmæssige og videnskabelige tilgange.

Download og læs hele rapporten.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark