Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Personalepolitiske værdier


Sidst opdateret: 11.9.14

Kystdirektoratet har vedtaget en række værdier, hvortil der knytter sig nogle tanker om den betydning, som værdien har for adfærden i det daglige samspil og i forbindelse med den daglige opgaveløsning.

Fremtiden

Vi vil fremtiden og er bevidst om, at udvikling skabes med afsæt i en værdifuld fortid og med klare mål for den ønskede udvikling, men også med en bevidsthed om, at det at ville fremtiden på nogle områder betyder at gøre op med fortiden.

Vi:

 • Prioriterer udvikling
 • Er nysgerrige og søger nye veje og metoder
 • Er fleksible
 • Tager udfordringer op
 • Arbejder med langsigtede strategier og er åbne om disse
 • Er ansat i Kystdirektoratet, fordi vi vælger det
 • Har mod til at gøre op med fortiden og sige farvel til "plejer", der hvor det er nødvendigt

Dygtighed

Dygtighed er mangfoldig og bygger på såvel sociale kompetencer som på høj faglighed og evnen til at omsætte fagligheden til brugbare løsninger.

Vi:

 • Fastholder og udbygger vores viden
 • Sikrer videreførsel af viden og dygtighed
 • Synliggør og giver anerkendelse for dygtighed
 • Accepterer, at det at lære nyt også vil medføre fejl
 • Deler vores viden og søger tværfagligheden
 • Har modet til at prøve grænser af
 • Inddrager de forskellige fagligheder i skabelsen af resultatet
 • Har øje for helheden

Forskellighed

Alle er forskellige – og forskelligheden bliver en styrke, når alle gør brug af hinandens ressourcer.

Vi:

 • Giver plads til hinanden som mennesker og kolleger
 • Synliggør og har respekt for den enkeltes personlighed, faglighed, opgaver og kompetence
 • Har øje for, at opgaverne er forskellige, og at der stilles krav om forskellige kompetencer
 • Giver plads til forskellige synspunkter i diskussioner og i forberedelse af beslutninger
 • Respekterer og bakker op om de beslutninger, der træffes
 • Vil gerne ved ansættelser have nye kolleger, der bidrager til forskelligheden

Ærlighed

Ærlighed er en selvfølge og en forudsætning for anstændighed, ansvarlighed og tillid, og vi lægger stor vægt på, at Kystdirektoratet er troværdig.

Vi:

 • Fortæller om og diskuterer åbent de væsentlige problemstillinger og udfordringer, vi står over for
 • Begrunder og forklarer, når vi ikke kan fortælle alt, hvad vi ved
 • Får et svar, når vi stiller et spørgsmål
 • Siger ikke noget, der ikke er korrekt
 • Tror på, hvad andre siger
 • Giver hinanden positiv og negativ kritik på en respektfuld og konstruktiv måde
 • Har lov til at sige vores mening
 • Har mod til at sige fra
 • Bringer såvel små som store problemer frem og ved, at den, der peger på et problem, også har et medansvar for at finde en løsning

Glæde

Det er vigtigt at kunne vise og sprede glæde for derigennem at skabe en god arbejdsplads for alle.

Vi:

 • Giver plads til og deler andres glæde
 • Glæder os over det, der går godt for andre
 • Vælger den positive vinkel
 • Ser det positive i det, andre siger og gør
 • Har overskud til at være opmærksomme og hjælpe og støtte kolleger

...at gøre en forskel

Vi gør en forskel. Vi tager initiativ og ansvar og vi ønsker altid være et skridt foran. Vi går efter at sætte dagsordenen og påvirke omverdenen via vort daglige arbejde som aktive samarbejdspartnere i løsning af opgaverne.

Vi:

 • Er opsøgende i forhold til nye opgaver
 • Er engagerede ambassadører for Kystdirektoratet
 • Bidrager aktivt og synligt og sørger for, at vores synspunkter og viden bliver kendt
 • Ønsker at påvirke omgivelserne og resultaterne, når vi deltager
 • Tør delegere og skabe rammer og plads til, at den enkelte kan udfolde sine kompetencer og tage et ansvar
 • Går ud til kanten i de konkrete opgaver/projekter, fordi det er der, vi lærer nyt
 • Mangler dig, når du ikke er der
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark