Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Råstoffer


Sidst opdateret: 5.11.13
Indvinding af råstoffer må kun ske efter forudgående tilladelse. Kommunerne er myndighed for råstofindvinding på land, og Naturstyrelsen administrerer råstofindvinding på søterritoriet.

Indvinding af råstoffer kan i begge tilfælde have indflydelse på kystens tilstand og udvikling, og Kystdirektoratet høres derfor i alle ansøgninger om indvindinger og efterforskning af råstoffer.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark