Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

SIC-forsøget


Sidst opdateret: 22.2.16

I perioden januar 2005 til januar 2008 blev der i regi af Transportministeriet gennemført et kontrolleret forsøg med Skagen Innovation Center (SIC)'s trykudligningssystem eller drænsystem på en 11 km lang strækning på Sdr. Holmsland Tange syd for Hvide Sande. Strækningen var opdelt i to strækninger med trykudligningsrør og tre såkaldte referencestrækninger uden rør. Som grundlag for bedømmelsen af rørenes virkning blev der gennemført et omfattende opmålingsprogram gennem hele forsøgsperioden.

Forsøgsstrækningen og opdelingen i delstrækninger med og uden rør samt opmålingsprogrammet blev godkendt på forhånd af SIC. SIC havde udpeget professor dr. techn. Hans Falk Burchardt, Aalborg Universitet, som den ene ekspert til at bedømme forsøgsresultaterne. Kystdirektoratet havde udpeget professor dr. techn. Jørgen Fredsøe, Danmarks Tekniske Universitet, som den anden ekspert.

De to professorer udsendte den 23. maj 2008 en fælles konkluderende erklæring om forsøgets resultater. Erklæringen afsluttes med følgende sammenfatning: "SIC-drænsystemet har efter eksperternes vurdering ikke en tilstrækkelig effekt til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode."

På grundlag af professorernes fælles konklusion anser Kystdirektoratet ikke SIC's trykudligningssystem for at være egnet som kystbeskyttelsesmetode, og giver derfor ikke tilladelse til etablering af systemet.

Læs evalueringsrapporterne herunder:

Tredjeårsrapporterne (slut-evaluering for SIC-forsøget):

Tilknyttet fil:    JF part1 June08 (5669 Kb)
Tilknyttet fil:    JF part2 June08 (4615 Kb)
Tilknyttet fil:    JF part3 June08 (3902 Kb)
  

Rapporter under forsøget

Der blev udarbejdet følgende rapporter imens forsøget kørte.

Halvårsrapport:

Tilknyttet fil:    Halvårsrapport 2005 (2466 Kb)

Førsteårsrapport:

Andenårsrapport:

Der gøres opmærksom på, at klitten, som aftalt, indtil videre kun er indmålt i januar 2005.
Som nævnt på side 48 i 2. års rapporten betyder det, at de parametre som vedrører klitten indtil videre ikke er bestemt med høj nøjagtighed.
 

Eksterne rapporter, der har forbindelse til SIC-forsøget:

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark