Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Vestkysten 2008


Sidst opdateret: 23.7.13
Fællesaftalen, som er en aftale mellem kystkommunerne, det tidligere Ringkjøbing Amt og staten, har siden 1983 været baggrund for kystbeskyttelsesindsatsen på strækningen Lodbjerg – Nymindegab.

Aftalerne har været femårige, og den nuværende aftale udløber ved udgangen af 2008. Som oplæg til forhandlingerne om en ny aftale har Kystdirektoratet udarbejdet den foreliggende rapport.

I rapporten redegøres der for de kysttekniske udfordringer på strækningen i form af kysttilbagerykning og risiko for gennembrud af klit eller dige under storm med oversvømmelse af de lave områder i baglandet til følge.

Ved hjælp af kystbeskyttelse kan kysttilbagerykningen standses eller begrænses, og oversvømmelsesrisikoen kan reduceres til et acceptabelt niveau. Derfor gives en kort gennemgang af, hvordan de forskellige former for kystbeskyttelse virker.

Baggrunden for den første fællesaftale ridses op, og de økonomiske rammer for de efterfølgende aftaler, og hvad der er udført, præsenteres. At kystbeskyttelsesindsatsen har haft en markant virkning på kysten dokumenteres herefter for hele perioden siden 1983 og i detaljer for den seneste aftaleperiode 2004-08.

Inden for den nuværende fællesaftale har Kystdirektoratet udført en undersøgelse af, om befolkningen bosat i de lave områder langs Vestkysten føler sig tryg med den kystbeskyttelse, der er udført. Endvidere er der udført en undersøgelse af sandfodringens virkning på fisk og bunddyr. Hovedresultaterne fra disse undersøgelser præsenteres.

Derudover præsenteres resultaterne fra yderligere to undersøgelser. Det drejer sig om en gennemgang af klimaændringernes effekt på kysten og en samfundsøkonomisk analyse af kystbeskyttelsesindsatsen på Vestkysten.

Download rapporten Vestkysten 2008 i boksen 'Filer' til højre. 
Filer
 Vestkysten 2008
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark